U22 Việt Nam tập luyện trong bóng tối, Đức Chinh vẫn thể hiện tài ca hát của mình