Bùi Tiến Dũng trêu chọc đồng đội trên sân tập và cái kết